KPSS Şartı Olmadan Lise Mezunu PÖH Alımı

KPSS Şartı Olmadan Lise Mezunu PÖH Alımı ile ilgili yapılan açıklamalara göre bazı düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler ile lise mezunu polis özel harekat alımları yapılacak. Yapılacak alımlarda KPSS şartı aranmayacak.KPSS Şartı Olmadan Lise Mezunu PÖH Başvuruları

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 676 sayılı KHK'nın 28. maddesi aşağıdaki gibidir:

 "MADDE 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, 28 yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, KPSS Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. 

2018 PÖH Alımları


Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir." Bu hükmün verdiği yetki doğrultusunda, en az lise mezunları arasından özel harekat polisi alımında, KPSS şartı aranmayabilmektedir. 676 sayılı KHK dün itibariyle TBMM'de görüşülerek yasalaşmaya başlamıştır. 

Lise Mezunu Polis Alımı


Bu sırada verilen bir önergeyle, yukarıda yer verilen 28. madde yürürlükten kaldırılmıştı. Bu gelişme, Anadolu Ajansı tarafından, "676 sayılı KHK'den, özel harekat polisi alımında KPSS şartı aranmamasına yönelik düzenleme de çıkarıldı." 

KPSS'siz özel harekat polisi alımını öngören düzenleme, 6757 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesiyle, 3201 sayılı Kanuna yazılmıştır. Eğer 676 sayılı KHK'daki hüküm dursaydı, ikinci kez yazılması gerekecektir. Mükerrer bir yazım olmaması için, 676 sayılı KHK kanunlaşırken bu düzenleme çıkarılmıştır.

Yorumlar