İlkokul ve Lise Mezunu Personel Alımı Açıklandı


İlkokul ve Lise Mezunu Personel Alımı Açıklandı


Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre en az ilk okul ve lise mezunu uzman onbaşı ve çavuş alımı yapılacak. Sözleşmeli askerliğe başvuru yapabilmeniz için en az aşağıdaki şartları taşıyor olmalısınız.

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar)

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından, (b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak

Uzman Erbaş Alımları 2018


(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak

(12) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak, 

(13) Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak

(14) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak

(15) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Ayrıca:  Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik yada yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri kesinlikle iptal edilecektir.

İlkokul ve lise memur alımları 2018 konusunda bilgi almak yada uzman onbaşı - çavuş başvurularında bulunmak için Kara Kuvvetleri Komutanlığının resmi internet sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz. 

etiketler; memur alımları 2018, lise memur alımları 2018, ilkokul memur alımları 2018, uzman çavuş alımları, uzman erbaş alımları 2018

Yorumlar