Tüm Okulların Norm Kadroları Değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre tüm okulların 2017-2018 eğitim öğretim yılına esas olmak üzere 16.10.2017 - 10.11.2017 tarihleri arasından eğitim kurumlarının norm kadrolarından güncelleme yapılması planlanmıştır. Norm kadro yönetmeliğinin 26. maddesinde aşağıdaki hüküm bulunmaktadır ve ye kadro değişikliği de bu maddeye bağlanacaktır.

Tüm Okulların Norm Kadroları Değişiyor


"Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir. Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir."

Eğitim kurumlarının 2017-2018 eğitim öğretim yılı esas olma üzere İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 16 Ekim 2017 tarihinde MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.


Yeni Norm Kadroları Nasıl Olacak


Yönetmeliğin 24. maddesinde; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları müdürleri ile il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumları, bilim ve sanat merkezleri, halk eğitim merkezleri ve akşam sanat okulları, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlükleri ile olgunlaşma enstitülerinin, norm kadrolarında değişiklik yapılmaması için veri girişine açılmamıştır.

Eğitim kurumu yöneticilerinin norm kadro güncellemesinde yapması gereken işlemler aşağıdaki gibi olmalıdır;

a- Kurum bilgileri veri giriş,
b- Norm bilgileri veri giriş,
c- Öğrenci bilgileri veri giriş,
ekranlarında "Kaydet" işlemi yapılmalıdır.
Bu işlem yapılmadığı takdirde e-okul ve diğer modüllerden gelen verilerin sisteme aktarımı gerçekleşmeyecektir.


Detaylı bilgi almak için milli eğitim bakanlığının resmi kanallarına göz atabilirsiniz.

Yorumlar