Polisleri Kapsayan Yeni Genelge Nedir?

Polislerin üniformalarıyla ilgili 27 Eylül 2017 tarihinde tüm İl valiliklerine gönderilen genelgeye aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polislerin temel yapısını disiplin oluşturmaktadır.

Polisleri Kapsayan Yeni Genelge Nedir?


Disiplin anlayışının en önemli faktörü hiç şüphesiz kılık ve kıyafettir. Emniyet Teşkilatı mensupları, resmi ya da sivil kıyafetleri olup olmadıklarına bakılmaksızın, görev yaparken şahsı adına değil kurum adına hareket ettikleri bilinciyle, hem meslektaşlarına hem de topluma karşı dış görünüş disiplini açısından örnek olmalıdır.Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde teşkilat personelinin kılık kıyafetlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmiş olmasına rağmen; son dönemde gerek resmi gerekse sivil kıyafetli olarak görev yapan personelin bu kapsamda belirlenmiş olan usul ve esaslara aykırı hareket ettikleri gözlemlendiğinden, aşağıda maddeler halinde belirtilen hususların vurgulanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Polisleri Kapsayan Yeni kılık kıyafet genelgesi
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından tüm valiliklere gönderilen Emniyet teşkilatının kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ve genelge metni yukarıda yer almaktadır.

Yorumlar