Süleyman Demirel Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

Süleyman Demirel Üniversitesini tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız bu sayfada. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta’daki yükseköğretimle ilgili güçlü bir alt yapının üzerine 1992 yılında kurulmuş ve geçen süreçte kurumsallaşmasını tamamlamış bir devlet üniversitesidir.

Üniversitemiz, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında seçkin bir yere sahiptir.

Üniversitemizin lisans eğitimi veren 19 fakültesi, 3 yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, ön lisans eğitimi veren 20 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 6 enstitüsü ile 47 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite binalarının büyük bir kısmı Isparta’daki merkez yerleşkededir.

Eğitim kalitesi, uluslararası düzeyde akademik kadrosu, yerleşkede sunulan imkanları ve araştırmacılığı teşvikiyle öğrenci odaklı bir üniversite olan Süleyman Demirel üniversitesi Türkiye’nin en büyük ve en önde gelen kurumlarından birisi durumundadır.

SDÜ, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde üst düzeyde bilgi birikimine sahip toplum sağlığını ön planda düşünen, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı ve etik değerleri gözeten, bilim dünyasına katkıda bulunan ve evrensel ölçekte bilgi üreten yeterli hekimler ve akademisyenler yetiştirmektedir.

Göller Bölgesi’nin en kapsamlı Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Diş Hastanesi  de ,gelişmiş cihazlarla donatılmış klinik ve laboratuvarlarıyla geniş bir bölgeye sağlık hizmeti vermektedir.

Üniversitemiz; bölgesinde sanayileşme, tarımsal gelişim ve teknolojik alanlarda bir lider pozisyonu üstlenerek birçok değişikliğe ve yeniliğe imza atmıştır. Modern eğitim imkânları ve güçlü akademik kadrosu ile göller yöresinin gelişimine sağladığı  büyük katkılarla da, şehrin ve bölgenin göz bebeğidir.

Üniversitemizin önemli bir yanı da Erasmus ve Bologna süreçleri, üniversitelerarası yapılan işbirliği protokolleri ve disiplinlerarası gerçekleştirilen yurt dışı kaynaklı araştırma projeleri gibi birçok alanda bilimsel atılımlar gerçekleştirmesidir.

Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nden  başta olmak üzere bir çok ülkeden yabancı öğrenciyi konuk ederek  uluslararasılaşma yolunda da önemli adımlar atan SDÜ aynı zamanda öğrencilerine akredite olmuş uluslararası dil pasaportu veren bir üniversitedir

Üniversitemiz, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve ve Programı’na uygun olarak Avrupa Dil Portfolyosuna dayalı eğitim uygulamalarını hayata geçirmiştir. Bu eğitim uygulamaları bağımsız İngiliz Akreditasyon Kurumu olan British Educational Affairs (BEDAF) tarafından akredite edilmiştir. Üniversitemizde yabancı dil hazırlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin almış oldukları Dil Pasaportları uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Özellikle son yıllarda kazanılan TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Çerçeve Programı Projeleri, Türk üniversiteleri arasında üniversitemizin projeci yönünü de ön plana çıkarmaktadır. Öğrenci ve öğretim elemanlarıyla birlikte yenilikçi düşünebilen, ileri teknolojiyi üreten ve bunun yayılımını sağlayan proje odaklı çalışmaları ile Türk üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alan büyük bir üniversitedir.

Üniversitemiz, Göller Bölgesi Teknokent’i ile üniversite ile sanayinin buluştuğu, araştırma ve geliştirme geleneğine sahip akademik bilginin ekonomik değere dönüştüğü, ülkenin ekonomi ve ihracatına olumlu katkılar sağlayan bir bilim yuvası olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda son yıllarda Teknokent oluşumunun en iyi kurumsallaştığı üniversitelerden biri olarak görülmektedir.

Akademik Eğitim-Öğretim İmkânları
Çift Ana Dal
Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, ilan edilen çift ana dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyıl başında başvurabilirler.

Yan Dal
Yan dal programı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayan bir öğretim programıdır. Üniversitemizde ilan edilen yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyıl başında başvurabilirler.

Öğrenci Projeleri
TÜBİTAK tarafından desteklenen Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Destekleme Programı’na son yıllarda Türkiye çapındaki tüm üniversiteler içinde kabul edilen öğrenci projeleri kapsamında üniversitemiz açık ara öndedir. Böylelikle öğrencilerimizin projecilik yanı geliştirilmekte ve hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerimize bu projeler kanalıyla maddi destekler sağlanmaktadır. Öğrenciler öğrenerek, üreterek para kazanmanın ve akademik hayat içinde yar almanın tadını çıkarmaktadırlar.

Erasmus ve Farabi Programları
Eğer siz de kabına sığamayan, farklı şehirleri, ülkeleri, üniversiteleri görmek isteyen, üniversite eğitimi sürecinde aktif olmayı hedefleyen, öğrenci olmanın yaşamınıza katacağı getirilerden en iyi şekilde yaralanmak isteyen bir öğrenciyseniz üniversitemiz doğru bir tercihtir. Üniversitemizin yurt dışındaki ve yurt içindeki çok sayıda üniversiteyle yaptığı anlaşmalar sayesinde bu üniversitelerde misafir öğrenci olarak birkaç sömestr boyunca bulunabilirsiniz. Yapılan araştırmalara bağlı olarak İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Polonya, Finlandiya, Belçika, Estonya, Litvanya’daki ve diğer Avrupa ülkelerindeki daha birçok saygın üniversitede bir veya iki sömestr boyunca eğitim alabilirsiniz.

Üniversite öğrencilerimizin için bir başka fırsat ise yurt içindeki üniversitelerde bir veya iki sömestr boyunca eğitim alabilecek olmalarıdır. Türkiye’deki büyük kentlerde bulunan üniversitelerde Farabi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde bulunabilir, öğrencilik hayatınıza artı değerler katabilirsiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Sayısı

Yükseköğretim kurumlarına yeni kayıtlanan öğrenci sayısı açısından ilk üç üniversite arasında yer alarak her yıl yaklaşık 17.000 yeni öğrenci kaydıyla öğrenci sayısı 86.000 civarındadır.

Yaşam Giderleri

Isparta'da zorunlu harcamalar büyük şehirlere oranla daha düşüktür. Değişim öğrencileri için yaşam masrafı aylık ortalama 400 Eurodur.

Barınma Olanakları

Şehir dışından gelen öğrencilerimiz çoğunlukla Merkez Kampüs'teki YURT-KUR Genel Müdürlüğü'nün yurtlarında barınmaktadır.Bu yurtlarda öğrenciler 4 kişilik odalarda barınmaktadır. TV odası, Bilgisayar Laboratuarları gibi olanaklardan faydalanabilmektedir. YURT-KUR Genel Müdürlüğüne bağlı Sabancı Yurdu kız öğrencilere hizmet vermektedir. Ayrıca şehir merkezinde özel yurt ve pansiyonlar da bulunmaktadır. Değişim öğrencileri için YURT-KUR yurtları, Üniversite Konukevi, özel yurt gibi seçenekler bulunmakta olup, Dış İlişkiler ve Sokrates Ofisi tarafından tercihleri doğrultusunda yönlendirilmektedirler.

Beslenme İmkanları

Üniversitemiz merkez kampüsünde, Isparta ve Burdur il merkezleri ile diğer ilçelerdeki Fakülte ve Meslek Yüksekokullarda öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Isparta dışındaki birimlerimizde değişik işletmeler tarafından verilen bu hizmet; Isparta içinde merkez mutfakta, diyetisyen tarafından planlanarak yapılmaktadır. Öğrencilerin ev yemeği ile tek öğünde yeterli ve dengeli beslenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin beslenme gereksinimlerine seçenek oluşturmak ve boş zamanlarında gidebilecekleri mekanlar yaratmak amacıyla merkez kampüs ve kampüs dışındaki Fakülte ve Yüksekokullarda kantin ve kafeteryalar hizmet vermektedir.

Burs Olanakları

Ekonomik desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrenciler aşağıdaki kaynaklardan burs-kredi imkanı sağlamaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi,  Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Bursu, Milli Eğitim Bakanlığı Bursu merkezi olarak verilmektedir. Bu burslara ait bilgiler ve başvuru formları ÖSS kılavuzları ile birlikte öğrencilere ulaştırılmaktadır.


Süleyman Demirel Üniversitesi'nde burs ve yardım olanaklarının duyurulması ve koordine edilmesi; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


Öğrencilere kamu ve özel sektör kuruluşları, farklı dernek, vakıf ve şirketler tarafından karşılıklı veya karşılıksız olmak üzere burs veya kredi sağlanmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından üniversitemize ayrılan kontenjan sayısında öğrencimize de nakit olarak öğretim yılı boyunca burs verilmektedir. Bunun yanında; TEV, ISVAK gibi kuruluşlardan öğrencilerimizin burs alma imkanları bulunmaktadır.


Ayrıca, Üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize beslenme yardımı yapılmaktadır.


Kütüphane Hizmetleri

Üniversitemizin Merkez Kütüphanesinde bilgi ve bilgi kaynaklarını sağlayıp, belli bir düzen içinde Üniversitemizden ve dışarıdan gelen araştırmacılara sunarak, teknolojinin tüm imkanların ile hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz gör-işit bölümünde bulunan modern teknolojik aletlerle branşlarına göre eğitim kasetleri izleyip dinleyebilir, kapalı devre müzik yayını yapılan müzik odasında, bir yandan CD ve kasetleri dinleyip bir yandan da ders çalışma imkanı bulabilmektedir.

Sportif ve Sosyal Faaliyetler

Spor faaliyetleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kapsamında Spor Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Futbol, basketbol, plaj voleybolu, masa tenisi, hentbol, güreş, badminton ve trekking gibi spor faaliyetleri bulunmaktadır. Ana kampüste yıl boyunca saat 10:00 ile 18:00 arası açık olan 3 futbol sahası, 5 tenis kortu, açık ve kapalı basketbol sahaları, voleybol sahaları ve spor merkezi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, üniversitemizin Binicilik Kulübü mevcuttur ve ücretsizdir.    
Her yıl öğrenciler ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından geleneksel turnuvalar, çeşitli yarışmalar ve 'Sağlık Sporları' programları (step, aerobik, vücut geliştirme vs.) düzenlenmektedir.  

Kampüs spor olanaklarına ek olarak, Isparta'nın 20 km kuzeyinde Davraz Kayak Merkezi bulunmaktadır. Merkez'de kayak ekipmanları kayak sporu yapmak isteyenlere uygun fiyatlarda kiralanabilmektedir.


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Bilgileri
Telefon: 02462111000
Fax: 02462370431
E-posta: bidb@sdu.edu.tr
Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Rektörlük Binası 32260 Çünür / ISPARTA
Rektör: İLKER HÜSEYİN ÇARIKÇI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.