Sinop Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

Sinop Üniversitesini tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız bu sayfada. Sinop Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sinop Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Sinop Üniversitesi, 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta kuzeyinde parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Asli vazifesi olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 8 Fakülte (Su Ürünleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi), 3 Yüksekokul (Sağlık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,Yabancı Diller Yüksekokulu), 2 Enstitü (Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü), 5 Meslek Yüksekokulu (Boyabat Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu, Gerze Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) ve 12 Araştırma Uygulama Merkezinden (Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mahmut Kefevi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Devletleri Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) oluşmuş 29 ayrı biriminde, 2015-2016 akademik yılı itibariyle, lisans, ön-lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde toplam 7595 öğrencisi ile sürdürmektedir. 

Söz konusu faaliyetler çerçevesinde, bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda bir üniversitenin asli misyonunun var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması yanında yeni bilgilerin üretilmesiyle hayata geçirilmesi olduğunu da koşulsuz kabul eder. Bunun için, bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimsel faaliyetlerin rahatça yürütülebildiği, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasının teşvik edildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebildikleri bir ortam oluşturur. 

Sinop Üniversitesi, bünyesindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır. Öğrencilerini, insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleriyle donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin maddi zorluklar nedeniyle yükseköğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir. İşlevlerini toplumun her kesimine yararlı olmak amacıyla, çevresiyle yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular. 

Hızlı değişime ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, birimlerini ve yöneticilerini gelecek ile ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye ve bu stratejilerini hayata geçirme yolunda adımlar atmaya teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser. 

Her şeyin ötesinde, Sinop Üniversitesi, öncelikle insana saygı duyar ve hoşgörüyü esas alır.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Sayısı:  13.031
Öğretim Elemanı Sayısı:  443

Sinop Hakkında
Sinop Üniversitesi, zengin tarihi ve eşsiz doğal güzellikleri ile Anadolu’nun en kuzey noktasında yer alan ve sahip olduğu doğal limanları nedeniyle, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan şirin ilimiz Sinop’tadır. Bir zamanlar, efsanevi kadın savaşçılar Amazonların ve Yunan filozof  Diyojen’in şehri olan Sinop, bugün Karadeniz’in en önemli limanlarından biridir.

Şehir nüfusu 38,459 olan Sinop ilimiz,  batıda Kastamonu, güneyde Çorum, güneydoğuda Samsun illeri ile komşudur; kuzeyi ise Karadeniz ile çevrilidir. Sinop, nemli – yarı nemli bir iklime sahip olup, kışları serin, yazları ise ılıktır. En sıcak ay ağustos, en soğuk ay ise şubattır.


Sinop’ta ulaşım kara ve havayolu ile sağlanır; otobüs terminali kent merkezinde olup, havaalanı da kent merkezine 8 km. uzaklıktadır. Bunun yanında kent merkezinde gitmek istediğiniz pek çok yere yürüyerek ulaşabilirsiniz.


Beslenme Olanakları

Üniversitemizde, öğrencilerimizin özellikleri baz alınarak, enerji ihtiyaçlarını karşılayan, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre aylık mönüler planlanır. Öğrenciler için bir öğün yemek ücreti 2.00 Lira olup maddi durumu uygun olmayan başarılı öğrencilerimize eğitim-öğretim dönemi içerisinde her yıl ücretsiz beslenme hizmeti verilmektedir.

Üniversitemiz, aşağıda belirtilen fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki yemekhanelerimizde hem öğrencilerimize hem de personelimize beslenme hizmeti sunmaktadır.


Rektörlük, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu,


Ayancık Meslek Yüksekokulu ve Gerze Meslek Yüksekokulu Yemekhanelerine ek olarak, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızdaki kantinlerimiz de öğrencilerimizin hizmetindedir.


Barınma İmkanları

Sinop’ta Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde hizmet veren yurtlardan yerleşkelerimize ulaşım, minibus ve taksi aracılığıyla sağlanmaktadır. minibüs ve taksilere ek olarak, Üniversitemizin öğrencilerimiz için,  Kredi Yurtlar Kurumu yurdu ve akademik birimler arası ring servisi de mevcuttur.  Devlet yurtlarında kalmayı tercih etmeyen öğrencilerimiz için, şehir merkezinde özel yurt ve pansiyonlarla birlikte eşyalı kiralık daireler de bulmak mümkündür.

Engelli Öğrenci Hizmetleri

Üniversitemizin Su Ürünleri, Eğitim, Fen Edebiyat ve Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu binaları girişleri engelli kullanımına uygun olmakla birlikte yine öğrencilerimizin derslik ve diğer alanlara ulaşımını sağlayacak asansörler mevcuttur. Bunlara ek olarak, Fen Edebiyat yerleşkesinde  bulunan spor salonu ve Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı bina girişlerinde engelli rampası ve asansörler bulunmaktadır. Son olarak, üniversitemizin uygulama oteli Ahmet Muhip Dıranas otelinin de girişinde engelli rampası bulunmakla birlikte bina içerisinde de engelli kullanımına uygun asansör ve tuvaletler bulunmaktadır.

Öğrenciler İçin Maddi Destek

Birçok kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve şirket, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere burs fırsatı sunmaktadır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bu kuruluşlardan biridir ve ihtiyaç sahibi öğrencilere hem burs hem de kredi vermektedir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru koşul ve tarihleri ile ilgili detaylı bilgiye kyk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Öğrencilere burs veren diğer vakıf, dernek ve şirketlerin duyuruları ilgili birimlere gönderilmek suretiyle öğrencilere duyurulması sağlanmaktadır.


Ayrıca Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde, ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere her eğitim öğretim yılında  ücretsiz yemek imkanı sağlanmaktadır.


Öğrenim Hizmetleri

Sinop Üniversitesi öğrencilerini, insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleriyle donatılmış, ufku geniş, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı görev edinmiştir.

Uzman ve tecrübeli akademik kadrosu, uygulama ve araştırma merkezleri, tam donanımlı laboratuvarları, modern teknolojik donanıma sahip derslikleri, spor sahaları, kütüphaneleri ile Sinop Üniversitesi, öğrencilerinin bilimsel, sportif, sanatsal ve  kültürel tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir.


Stajlar

Üniversitemiz meslek yüksekokulları ve eğitim fakültesinde staj uygulaması zorunludur. Meslek yüksekokullarında staj yapılacak kurum/işletme genellikle öğrenciler tarafından belirlenir fakat uygun bir kurum bulmakta sorun yaşayan öğrenciler akademik birimleri tarafından yönlendirilir. Eğitim Fakültesinde ise öğrencilerin staj yapacağı okullar ve staj yapılacak gün ve saat akademik birimler tarafından belirlenir.

Spor ve Sosyal Yaşam

Öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını koruyup geliştirmek ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla üniversitemizde  çeşitli spor dalları için spor alanları mevcuttur. Öğrencilerimiz bu alanlarda boş vakitlerini değerlendirebilecekleri gibi çeşitli spor takımlarına katılarak üniversite bünyesinde ve yurtiçinde çeşitli müsabakalara katılabilirler. Üniversitemizde  Futbol, Futsal, Basketbol (bay-bayan), Voleybol (bay-bayan), Judo (bay- bayan), Bilardo (bay- bayan), Masa tenisi (bay- bayan), Badminton (bay–bayan) takımları bulunmaktadır.

Öğrenci, akademik ve idari personelin sportif faaliyetleri için kullanıma açık olan 319 oturma kapasiteli basketbol, voleybol, masa tenisi, bilardo, futsal sporlarını yapmaya müsait 1049,2 m² lik spor salonuna 2011 yılında yapımı tamamlanan 546,7 m² lik ek bina ile toplam 1595,9 m² çok amaçlı spor salonu mevcutur. Üniversitemize bağlı birimlerde; Boyabat İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde ve Su Ürünleri Fakültesinde birer adet halı sahalar mevcuttur. Sağlık Yüksek okulunda bir adet açık alan basketbol ve futbol sahası bulunmaktadır.


SİNOP ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Sinop Üniversitesi İletişim Bilgileri
Telefon: 0 368 2715757
Fax: 0-368 2715763
Web: www.sinop.edu.tr
E-posta: sinop@sinop.edu.tr
Adres: Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36  57000  SİNOP
Rektör: NİHAT DALGIN

SİNOP ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Antalya Lise Taban Puanları 2017-2018

2017 Kyk Burs ve Kredi başvurusu Belli Oldu

Günlük 54 TL İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır (Öğrenciler Dahil)