İstanbul Bilim Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

İstanbul Bilim Üniversitesini tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız. İstanbul Bilim Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

İstanbul Bilim Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi 28 Mart 2006 Tarihli ve 26122 Sayı No. lu resmi gazetede yayımlanan (Kanun No. 5475 Kabul Tarihi: 22.03.2006) kanun ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulmuştur.

Üniversitenin amacı, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elimizdeki her türlü imkanı kullanmaktır. Üniversitenin hedefi; gençlerimizin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoş görülü bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerek uluslararası arenada rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.


Üniversitenin misyonu, çağımızın tüm sağlık sorunları ve gerçeklerini anlayan, benimseyen, yeterli çevre bilinci gelişmiş bir SAĞLIK İNSAN GÜCÜ oluşturma amacıyla, gerekli eğitim ve öğrenim için, maddi manevi her türlü yardımı sağlamak ve yol göstermektir. Unutmayalım ki SAĞLIK en kıymetli hazinemizdir.


İstanbul Bilim Üniversitesi Fakülte ve Bölümleri
Tıp Fakültesi
25 yıllık Florence Nightingale Hastaneleri'nin gücüyle Hibrid Tıbbi Simülasyon Merkezine sahip üniversitemizin tıpta uzmanlık sınavı başarısı %70 olup 2 öğrenciye 1 öğretim üyesi ve 1 öğrenciye 7 yatak düşmektedir. 

Tıbbın temel amacı, tüm insanların daha sağlıklı daha mutlu bir yaşam sürmesine hizmet etmektir. Bu sebeple Hekimlik, bir meslek olmanın çok ötesinde insanlık için üstlenilmiş olağanüstü bir sorumluluktur. Sevgi, saygı ve en önemlisi de güven içeren sahip olduğumuz bu kutsal onurlu meslek etik esaslar çerçevesinde profesyonel yaklaşım, doğru bilgi ve mesleki takip gerektirir. Hekimlik öncelikli bir adanmışlık tercihidir. Öğrenci dinamiğiyle stratejimizi belirlediğimiz, bilim ve teknolojiye dayalı yenilikçi Tıp Fakültemiz aydın hekimler yetiştirmektedir. Mezun olurken "Hipokrat andı" adı altında hepimizin yaptığı meslek yemininde; "İnsan hayatına, ana karnına düştüğü andan sonuna kadar, mutlak bir saygı duyacağım" ifadesi yer almaktadır. Bu nedenledir ki Hepimiz hastalarımızı var gücümüzle bir yandan tedavi etmeye çalışır, bir yandan da hastalıkları yok etmek sağlam bireyleri korumak için bilim ve teknolojinin bize tuttuğu ışık doğrultusunda mücadele ederiz. Diğer taraftan ise, tedavisi imkansız olan hastalıklara yakalanmış hastalarımızın bir nefes daha fazla almalarını sağlamaya çalışırken yaşam kalitelerini yüksek tutmayı ve ağrılarını dindirmeyi hedefleriz. Grup Florence Nightingale Hastanelerinin sağlık sektöründeki 20 yıllık deneyimi ve bilgi birikimiyle kurulan, bugüne kadar yetiştirdiği 165 hekim, 91 uzman hekim, 73 sağlık alanında masterli uzman, 92 psikolog, 35 fizyoterapist, 40 diyetisyen, 33 ebe, 329 hemşire ve 1224 sağlık teknikeriyle sağlık alanında emin adımlarla ilerleyen T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Ülkemizin ilk ve tek sağlık üniversitesidir. Bugüne kadar Tıp Fakültemizden mezun olan 165 hekimimiz, Tıpta Uzmanlık sınavlarında %70'e varan başarı gösterip hepsi uzman hekim olma yolunda kariyerlerine devam etmektedirler. 

Fen Edebiyat Fakültesi
İstanbul Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun öğrenciler yetiştirmek adına hedeflerini belirlemiştir. Sağlık üniversitesi olarak oluşturulan üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi’nde, ‘Psikoloji’ ve ‘Moleküler Biyoloji ve Genetik’ bölümleri bulunmaktadır. Fakülte olarak amacımız temel ve çağdaş bilgi ile donatılmış kritik ve yaratıcı düşünme becerisine sahip araştırmacı bireyler yetiştirmektir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü kapsamında moleküler düzeyde organizmaların yapıları, işlevleri, birbiriyle ve çevreleri ile olan ilişkileri incelenir. Bu alanda muhtelif yerlerde iş bulan mezunlarımız uygulamacı ve araştırmacı özelliklere sahip olurlar.

Psikoloji mezunlarımızın toplumu farklı kesimlerindeki bireyleri tanıyabileceği, anlayabileceği ve çözümler üretebilmek için gerekli temel ve çağdaş bilgiye sahip olmalarına önem vermekteyiz. Alanda gözlem yapmaları ve son sınıfta bitirme projesi hazırlama zorunlulukları, onları uygulama ve araştırmaya hazırlayıcı etkinliklerdir.

Ayrıca her sene anlaşmalı olduğumuz Avrupa ülkelerinden Erasmus öğrencileri üniversitemize gelmektedir ve kendi öğrencilerimiz de (bir veya iki yarıyıl için) değişim programı kapsamında AB ülkelerinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelere giderek farklı kültürleri tanıma imkanı bulmaktadırlar. Bu bağlamda üniversitemiz farklı kültürleri kaynaştırarak bilimsel bilgiyi paylaşma imkanı sunmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans Eğitim Öğretim vermektedir. Yüksek Lisans Programı'nı tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu süre 2 yarıyıl ders aşaması ve 2 yarıyıl tez projesinin tamamlanması aşamalarını içermektedir. İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 21 kredi alınması gerekmektedir. Programını başarıyla tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerine "Yüksek Lisans Diploması" verilir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim vermektedir. Yüksek Lisans Programı'nı tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu süre 2 yarıyıl ders aşaması ve 2 yarıyıl tez projesinin tamamlanması aşamalarını içermektedir. İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 21 kredi alınması gerekmektedir. Programını başarıyla tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerine "Yüksek Lisans Diploması" verilir. Doktora programını tamamlama süresi Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Doktora programına Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedi dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 21 kredi; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, 14 dersten az olmamak koşuluyla en az 42 kredi değerindeki ders yükünü öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi denetiminde bir tez hazırlamak ve tez savunma sınavına girmek zorundadır. Programını başarıyla tamamlayan Doktora öğrencilerine "Doktora Diploması" verilir. Enstitünün amacı; bilimsel gelişmeleri takip edebilen, bilim etiği bilincine sahip, Yüksek Lisans eğitimi sırasında edindiği kazanımları çalıştığı kurumda araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarına yansıtabilen insanlar yetiştirmektir. Enstitümüzde uluslararası ve ulusal pek çok bilimsel araştırma projesi sürdürülmektedir.

Enstitümüzde yeni açılan Organ ve Doku Koordinatörlüğü Eğitim Yüksek Lisans Programı, Türkiye'de bir ilke adını yazdırmış olup, hayati önem taşıyan bu konuda tam donanımlı elemanların yetişmesine aracı olacaktır.

Yüksek Lisans Programları
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
Organ ve Doku Koordinatörlüğü Eğitim Yüksek Lisans Programı
Hemşirelik Yüksek Lisans Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı
Ebelik Bölümü Yüksek Lisans Programı

Doktora Programları
Hemşirelik Doktora Programı
Enstitünün amacı;  bilimsel gelişmeleri takip edebilen, bilim etiği bilincine sahip, Yüksek Lisans eğitimi sırasında edindiği kazanımları çalıştığı kurumda araştırma, geliştirme ve uygulama alanlarına yansıtabilen insanlar yetiştirmektir. Enstitümüzde uluslararası ve ulusal pek çok bilimsel araştırma projesi sürdürülmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün amacı düşüncede özgürlüğü, bilimde evrenselliği ve eğitimde çağdaşlığı yakalamaktır. Ayrıca hızla değişen dünyada kuram ve uygulama alanındaki yenilikleri ve ilkeleri, etik prensipler eşliğinde öğrencilerimize sunmaktır. Bilgiye ulaşmak, araştırmak, değerlendirmek kadar sentez yapabilmek de önemlidir. Enstitümüzde öğrencilerimizin motivasyonları esas alınarak, bilgiye ulaşma, araştırma yapma, değerlendirme yapma; verimli analiz ve sentez becerisi kazanmaları üzerinde durulmaktadır. Yaşayan bir olgu olan toplum, birey ve kurumlarda temel ve güncel konular zorunlu veya seçmeli dersler içerisinde tartışılarak, olası önerilerin eşliğinde interaktif olarak incelenir. Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak analitik düşünce yeteneği, problem çözme becerileri ve yaratıcı düşünceleri gelişmiş araştırmacılar yetiştirirken, öğrencilerimizin toplum sorunlarına duyarlı bireyler olarak uygulama becerileri de kazanmaları esas alınmıştır. İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009 yılında kurulmuştur. Enstitü bünyesinde "Psikoloji Yüksek Lisans", "Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans" ve "Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans" programları açılmıştır. Deneyimli öğretim üyesi kadrosuyla başarı, çağdaş bilgi ve değerlendirmeler için İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü genç araştırmacılarla birliktedir.

Yüksek Lisans Programları
Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Uygulamalı (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı

Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulunun amacı, Bilim'in aydınlığı, aklın yol göstericiliğinde, çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla, insanı, ulusal ve uluslararası kültürleri ve mesleğini önemli bir değer kabul ederek, sağlık bakımı sunabilen ve geliştirebilen hemşireler yetiştirmektir.

Yüksekokulumuzda Lisans, Yüksek lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir.

Lisans programında sağlık bilimleri ile ilgili temel bilim dersleri, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve rehabilitasyonunda gerekli olan bakım ilkeleri, rol ve işlevlerin kazandırılmasına yönelik derslerin yanında, iletişim, yabancı dil, eğitim, yönetim, araştırma, ekip çalışması ve bakım yönetimi konularında donanım sağlayacak bir program uygulanmaktadır.

Ayrıca son sınıfta derslerin yanında çalışma yaşamına hazırlayacak olan, öğrencilerin öğrenim başarısı ve isteğine göre seçilen anabilim dallarında özelleşmiş bilgi ve becerilerin kazandırılacağı intern programı yürütülmektedir.

Yüksekokulumuzun mezunları, İstanbul Bilim Üniversitesi hastanelerinde iş güvencesi olanaklarından yararlanırken, Sağlık Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla yürütülen hemşireliğin tüm bilim dallarında Yüksek lisans ve ülkemizde kısıtlı sayıda bulunan Doktora programlarında kariyer yapabilmektedirler.

"Hedefimiz, İnsan Sağlığına Bilgi, Akıl ve Sanat Gücüyle Yön Verecek Hemşireler Yetiştirebilmektir"

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Amacımız ülkemizin sağlık gereksinimlerini gözönüne alarak ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış eğitmen kadromuzla, Atatürk ve İnkılapları doğrultusunda, çağdaş bilimin gösterdiği yolda ilerleyen, ülkesine ve insanlığa hizmeti görev edinmiş, geniş bir dünya görüşüne sahip, farklılık gözetmeksizin birey yaşamlarına saygılı olan çevreye duyarlı, güvenilir, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip en iyi düzeyde sağlık hizmeti sunabilecek ara sağlık elemanı yetiştirmektir.

Hastaneler
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Fulya Kampüsü)

T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Bedii Gorbon Kanser Merkezi (Şişhane Kampüsü)

Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi (Afiliye Hastane) (Şişli Kampüsü)

Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kalp Nakli ve Yapay Kalp Merkezi (MCS), Uluslararası Kalp ve Akciğer Derneği (International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT) tarafından akredite edilmiş ve Uluslararası derneğinin veri tabanına Türkiye'den resmi olarak kabul edilen ilk merkez olmuştur.

Araştırma ve Uygulama Merkezleri
Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi
İstanbul Bilim Üniversitesi Down Sendromu Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstanbul Bilim Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstanbul Bilim Üniversitesi Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstanbul Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstanbul Bilim Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi

SORU ve YANITLARLA İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİNİ TANIYALIM
 Hazırlık sınıfınız var mı?
Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olduğu için hazırlık sınıfımız yoktur. Ancak Tıp Fakültesi öğrencilerine 6 yıl boyunca İngiliz öğretim üyeleri tarafından yoğun bir şekilde İngilizce eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz aldıkları bu eğitim sonucunda TOEFL veya IELTS sınavlarını geçebilecek seviyeye geleceklerdir.

Burs imkanı
ÖSYM Bursu: Bu burs, ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili mevzuat gereğince verilen burstur. Bu burs öğretim ücretinin tümünün alınmaması şeklinde gerçekleştirilir. ÖSYM Bursu öğrencinin başarı durumuna bağlı olarak tüm eğitim süresi boyunca devam eder.

Üstün Başarı Bursu: Eğitim-öğretim yılı ağırlıklı not ortalaması esas alınarak sağlanan burstur. Bu burs, ön lisans ve lisans öğrencileri için bir sonraki eğitim öğretim yılı öğrenim ücretinin aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda alınmaması şeklinde uygulanır: 

Ağırlıklı not ortalaması Burs oranı 
3,75 ve üstü %100 
3,74-3,65 % 75 
3,64-3,50 % 50 
3,49-3,25 % 25

Öğrenci yukarıda tanımlanan burslardan yalnız birisinden faydalanabilir. Ayrıca; kardeş öğrencilerin üniversiteye kayıtlı olması durumunda bu süre boyunca toplam olarak normal eğitim-öğretim süresini aşmamak kaydıyla bunların her birinin öğrenim ücretinde %10 indirim yapılır.

 Tıp Fakültesi Eğitimi
Tıp Fakültesi eğitimi yeni binamız olan Esentepe Merkez Kampusünde verilmektedir. Eğitim hastaneleri olarak, İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Group Florence Nightingale Hastaneleri ile diğer afiliye olan çevre hastanelerde uygulamalı olarak eğitim verilmektedir. Tıp Fakültemiz daha önce Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak eğitime başlamış olup, 8 yıllık bir eğitim kurumudur. İkinci mezunlarımızı verdiğimiz 2006 yılında TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sınavı başarı oranı %70 olup, bu oldukça yüksek bir başarı oranıdır.

 Yurt imkanı var mı?
Henüz yurt imkanımız yoktur. Öğrenciler barınma gereksinimlerini kendi olanaklarıyla çözmektedirler.

İstanbul Bilim Üniversitesi İletişim Bilgileri
Telefon: 0212 2136486
Fax: 0212 2139207
E-posta: info@istanbulbilim.edu.tr
Adres: Büyükdere Cad. No:120 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Rektör: ÇAVLAN ÇİFTÇİ

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.