Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız bu sayfada. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Eski Adı: Rize Üniversitesi), Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 2006 yılı içerisinde aldığı bir kararla bağlı olduğu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden ayrılarak Rize ilinde açılan üniversitedir.

Rize Üniversitesi 17 Mart 2006 tarihinde ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin kanunla kurulmuştur.

Rize Üniversitesi kuruluşunda Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı iken kendisine devredilen Fen-Edebiyat, Su Ürünleri, İlahiyat, Eğitim Fakülteleri ile Fındıklı Meslek, Rize Meslek Yüksek Okullarıyla birlikte Tıp Fakültesi, Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinden oluşmaktadır. Mevcut yapısıyla Rize Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler ağırlıklı bir üniversite durumundadır.

Tıp Fakültesi eğitimine 2008 yılında kendi binasında başlamıştır.Yıllar içerisinde gelişme kaydetmeye başlamıştır.Şu an modern bir eğitim sunmaktadır.Mühendislik bilimleri programları da 2013 yılımda öğrenci alımına başlamıştır.

İyi bir altyapı oluşturmak adına Rektörlük binası, Fen – Edebiyat ve Su Ürünleri Fakülteleri ek derslik binaları ve Rize Meslek Yüksekokulu İktisadi Programlar ek bina ve yeni fakülte ve yüksekokul binaları projelendirilmiştir. Türkiye'de denizcilik sektörünün gelişmesi nedeni ile birçok yere denizcilik okulları kurulması planlanmıştır. Planlanan amaçlara uygun olarak inşa edilen gerek içindeki donanımları, gerek eğitim seviyesi ile Turgut Kıran Denizcilik Yüksek Okulu 2009 yılında hizmete açılmış ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü faaliyete girmiştir. Burada öğrenciler denizcilik örf ve adetlerine göre eğitim görmekte,mezun olduğunda Türk Denizciliğini en iyi yere getirme amacını ilke benimsemektedirler.

11.04.2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6287 Sayılı Kanun ile "Rize Üniversitesi" ismi "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci Sayısı: 33.059
Öğretim Elemanı Sayısı: 953

Ulaşım

Türkiye'nin her tarafından Rize’ye karayolu bağlantısı vardır. Doğu Karadeniz sahil şeridi üzerinde yer alan Rize’de ulaşım karayoluyla yapılmaktadır. Ulaşımda ağırlık karayolundadır. Demiryolu ağı ve hava limanı ilimizde mevcut değildir. Hava yolu ile ulaşım, Rize’ye en yakın il olan Trabzon havalimanından sağlanmaktadır.

Batıda 76 km ile Trabzon'a, güneyde İkizdere ilçesi üzerinden 251 km ile Erzurum'a, doğuda ise 159 km. ile Artvin'e ve 109 km. ile de Sarp Sınır Kapısı’na kara yolu ile bağlantılıdır. Yıl boyu ülkenin her tarafına kolayca ulaşım olanağı mevcuttur. Bağımsız Devletler Topluluğundan gelen turistler için Rize-Batum, Rize-Tiflis arası otobüs seferleri yapılmaktadır.


Doğu Karadeniz limanları içerisinde gelişmeye en müsait topoğrafik konumda olan liman, Rize limanıdır. Liman, konumu itibari ile karayolu hatlarına bağlı olup; Trabzon, Hopa, Rusya limanları ve İkizdere-Erzurum üzerinden İran bağlantısı ile Karadeniz Bölgesinin en kestirme transit yol merkezidir.


Yaşam Maliyeti

Rize 365.938 nüfusa sahip birçok güzellikleri barındıran tarihi bir şehirdir. Rize’de kişisel yaşam standartlarına bağlı olarak yaşam maliyetleri farklılık arz edebilir.

Bir öğrencinin aylık yaşam masrafı ortalama 200-400 Euro arasındadır.


Barınma: Kişi başına aylık 100-200 Euro civarındadır. İsteyen öğrencilerin Üniversiteye yakın mobilyalı daire veya ev kiralamaları mümkündür. Evin mevkiine, büyüklüğüne ve evi paylaşan kişi sayısına bağlı olarak bu rakam değişebilir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalabilir.


Yaşam giderleri: Aylık 100-200 Euro civarındadır. (Beslenme, ulaşım ve çeşitli giderler)


Barınma

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlar ve özel yurtların büyük bir kısmı şehir merkezi ve ilçelerde bulunmaktadır.

Yurt başvuruları; Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin yurt,burs,öğrenim kredisi ve katkı kredisi başvuruları; Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra internet aracılığıyla http://www.kyk.gov.tr adresinden yapılmaktadır.


Beslenme

Üniversitemiz öğrencilerine beslenme hizmeti olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 1,5 TL karşılığında dört çeşit yemek verilmektedir. Üniversitemizde yemek mönüleri, tüm fakülte ve yüksekokulların yemekhanelerinde uzman denetçilerin kontrolünde hazırlanmakta, bu konuda yetiştirilmiş aşçı ve personeller tarafından öğrencilerimize servisleri yapılmaktadır.

Yemekler yapım aşamasında gıda mühendislerince denetlenmektedir. Tüm fakülte ve yüksekokul yerleşkelerindeki kantinlerde öğrenci ve personelin zorunlu ihtiyaç maddelerini ucuz, sağlıklı ve kaliteli olarak temin etmesi sağlanmıştır.


Öğrenci ve çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda hizmet alabilmeleri için yemekhaneler denetleme kurulu tarafından belli aralıklarla denetlenmektedir.


Öğrenme Olanakları

Hazırlık Eğitimi
Recep Tayyip Üniversitesi’nde önlisans ve lisans öğrencilerine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dil eğitimi verilmektedir. Fakültelerin ve yüksekokulların ihtiyaçlarına göre bir yıl süreli İngilizce veya Arapça eğitimi verilmektedir. Her yıl eylül ayında, yeni kaydolan öğrencilerin dil seviyelerinin belirlenmesi için bir yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar kendi bölümlerde eğitime başlayabilirler. Uluslararası kabul gören sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler de hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. Yeterlik sınavından 60 puan altında alan öğrenciler yabancı dil seviyelerine göre sınıflara yerleştirilirler. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin %80 devam zorunluluğu vardır.

Konferans ve Toplantı Salonları

Üniversitemizin merkez yerleşkesinde bulunan akademik birimlerde internet erişimi olan, çok amaçlı salonlar mevcuttur. Bu salonlar yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Kütüphaneler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Zihni Derin Yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. Kütüphanenin birinci katında Ödünç Verme Bankosu, Fotokopi, Daire Başkanlığı Ofisi ile Dil ve Edebiyat ağırlıklı kitapların ve Referans kitaplarının bulunduğu salon bulunmaktadır. İkinci katında ise okuyucuların kütüphane kaynaklarında tarama yapabilecekleri Bilgisayar Salonu, Kütüphaneci Odaları, Şube Müdürlüğü Ofisi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Fen ve Teknoloji ağırlıklı kitapların bulunduğu salon bulunmaktadır.

Ayrıca Merkez kütüphaneye bağlı çeşitli Fakültelerde de Birim Kütüphaneleri bulunmaktadır.


Eğitim Fakültesi (Çayeli)

İktisadi ve İdari Bilimler Kütüphanesi (Doğuş Çay Kampüsü)
Tıp Fakültesi Kütüphanesi ( İslampaşa Mah. Merkez)
İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi (Müftü Mah. Merkez)
Ardeşen MYO (Ardeşen)

Merkez kütüphanede açık raf sistemi uygulanmakta; sınıflama sistemi olarak da Amerikan Kongre Kütüphanesi (Library of Congress Classification Systems- LC) sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Konu başlıkları İngilizce ve Türkçe olarak verilmektedir. Teknik ve okuyucu hizmetlerimiz Yordam Kütüphane Otomasyon programı üzerinden yapılmaktadır.


Laboratuarlar

Üniversite'de gerekli olan tüm birimlerde küçük ve büyük çaplı laboratuarlar hem eğitim hem de araştırma amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Sosyal, Kültürel ve Sportif Aktiviteler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin derslerinden arta kalan serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine yönelik, ilgi alanlarına göre kültürel ve güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemeleri ya da bu faaliyetlere bizzat kendilerinin katılmaları ve faaliyetin içinde yer almaları, düzenlenen kurs ve eğitimlerle Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından sağlanmaktadır.

Öğrencilerin serbest zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmalar yapmaları için, Halk Oyunları, Müzik, Tiyatro, Şiir Dinletisi, ve Spor gibi birçok faaliyet alanlarında kurslar açılmakta ve eğitim verilmektedir. Öğrencilerin; çalışma gurupları, öğrenci kulüpleri, korolar, müzik gurupları ve toplulukları kurmalarına yardımcı olunmakta ve yapmak istedikleri faaliyetlerine dairemizce destek verilmektedir. Üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergiler düzenlemeleri ve üniversiteler arasında yapılmakta olan yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır. Bu etkinliklere doğrudan katılan öğrenciler yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde üniversitemizi temsil etmekte, kendileri yılsonu törenlerinde ödüllendirilmektedirler.


Yağmurun başkenti Rize, dik yamaçlı vadileri, doruklara ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, zümrüt yeşili yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri, coşkun akan dereleri ile çok özel bir turizm beldesidir. Kano, rafting, yamaç paraşütü, dağcılık, kayak, trekking gibi bir dizi hobi için de uygun doğaya sahiptir.


Kültürel aktivitelerde kullanılan salonlar ve tesisler şöyledir:

Spor Salonu: 6000 m2 alana sahip spor salonu öğrenci ve personelin spor yapabilmeleri için, kondisyon merkezi olarak; ayrıca geleneksel spor şölenlerinde, konserlerde, diğer kültürel ve sosyal aktivitelerde kullanılmaktadır.

Futbol Halı Sahası: 1250 m2 alana sahip futbol halı sahası, öğrenci, akademik personel, idari personel ve misafirlerimize, belirlenen ücret karşılığında hizmet vermektedir. Ayrıca merkez kampüs dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızda da öğrencilerimizin ve personelimizin spor yapabilecekleri alanlar mevcuttur.


Etkinlikler

Akademik Açılış Töreni: Eğitim-Öğretim Yılına başlarken düzenlenen Akademik Açılış Töreni, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Atatürk Anıtı’na çelenk sunma ve saygı duruşu ile başlayan tören, ülkemizin saygın isimlerinin verdiği ‘Açılış Dersi’ ile daha da anlamlı hale gelmektedir.

Mezuniyet Töreni: Üniversitemizin en önemli ve en kapsamlı etkinliklerinden biridir. Eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan mezunlarımız, bu tören ile yeni bir hayata uğurlanmakta, dereceye giren mezunlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir. Mezun olan öğrencilerimizin, aileleri ile katıldığı törende, il protokolünden önemli isimler de yaşanan coşkuya ortak olmaktadır.


Kültür ve Spor Şenliği: Kültürel ve sosyal yaşama katkı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenliği, Mayıs ayında yapılmaktadır. Öğrencilerin etkin katılımıyla gerçekleştirilen şenliklerde, spor karşılaşmaları ile çeşitli konferanslar, paneller, tiyatro vedans gösterileri, konser, film ve dia gösterileri gibi etkinlikler yer almakta; açılan stantlar, düzenlenen yarışma, stand-up şov ve turnuvalar öğrencilerin dinlenmesine ve eğlenmesine olanak sağlanmaktadır.


RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İletişim Bilgileri
Telefon: 0464 223 8100
Fax: 0464 223 6328
Web: erdogan.edu.tr
E-posta: genel.sekreter@erdogan.edu.tr
Adres: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi, Fener Mah. 53100 RİZE
Rektör: HÜSEYİN KARAMAN

RTE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

Yorumlar