KPSS A GRUBU KADROLAR HANGİLERİDİR?


Başbakanlık, Bakanlıklar, Bakanlıklara ait; müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlar, bu kuruluşların ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler, İl özel idareleri ve Belediyelerin teftiş kurullarıdır.

KPSS-A kadrolarına genel olarak Sosyal Bilimler, Hukuk, İktisat, Maliye ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmektedir. Ancak düşük sayıda da olsa KPSS-A kadrolarına Mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcısı olarak başvurabilmelerine de olanak tanınmaktadır.

2014'den itibaren İstatistik mezunları da İBF mezunları gibi değerlendirilmekte, bir istatistik mezunu da bir iktisat mezunun başvurabildiği yerlere başvurmaktadır.

Yorumlar