Namık Kemal Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

Namık Kemal Üniversitesini tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız bu sayfada. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Namık Kemal Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Namık Kemal Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.

Bu kanunla, daha önce Trakya Üniversitesi’ne bağlı olan; Ziraat Fakültesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu ile Tekirdağ Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu, Şarköy Meslek Yüksekokulu Namık Kemal Üniversitesi’ne devredilmiştir.

Aynı yasa ile Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Diller, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi Bölümleri kurularak, Üniversitemizin oluşumuna katılmıştır.

Tekirdağ Meslek Yüksekokulu 23/05/2008 tarihinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır. 15/04/2009 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasıyla da meslek yüksekokulu sayısı 11’e yükselmiştir.02/02/2009 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması, 07/06/2010 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.23/06/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012-3209 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Veteriner Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 04/08/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012-3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. Böylece fakülte sayısı 8 ‘e, Yüksekokul sayısı 3’e çıkmıştır.

Namık Kemal Üniversitesi, 2006 yılında başlayan yapılanma sürecinin ilk çalışmalarını Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, daha sonra Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirmiştir. Rektörlük birimleri 2007 yılının Kasım ayında Tekirdağ merkezinde bulunan eski belediye binasında hizmet vermeye başlamış ve 2008 yılının Ocak ayından 2009 yılının Aralık ayına kadar Değirmenaltı Yerleşkesindeki Ziraat Fakültesi Dekanlık Binasında hizmete devam etmiş, Ocak 2010 tarihinden itibaren Merkezi Derslik binasında hizmet vermeye başlamış, yapımının tamamlanmasıyla birlikte Temmuz 2012 tarihinden itibaren ise yeni Rektörlük binasında taşınmış olup hizmetlerini burada sürdürmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak üniversitenin eğitim verdiği, araştırma yaptığı tüm alanlarda, eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek kamu ve özel sektör ile uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak için faaliyet göstermesi planlanan Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM); sağlık alanında eğitim veren akademik birimlerin uygulama ve araştırma imkanları sağlamak ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (HASTANE); üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak için Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM); yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda, özellikle ekonomik sorunlar, kooperatifçilik, kadın istihdamı ve girişimcilik konularında bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, konferans, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapmak, mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koymak ve bunların uygulanmasını sağlayarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak, için Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKSAM); Türkçenin öğretimi üzerine yöntem ve teknikler uygulamak ve geliştirmek, Türkçe eğitimi programları çerçevesinde Türkçenin eğitimi-öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmalar yapmak, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili projeler üretmek ve bunları yayın organları aracılığıyla paylaşmak için Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER); uydu, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam gibi araçların yardımıyla eğitimi uzaktaki öğrencilere ulaştırarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek, farklı mekanlardaki uzmanlardan yararlanmak ve her bireye bir ölçüde dilediği gibi hız ve yöntemle öğrenme imkanı sağlayarak geleneksel eğitimin sınırlılıklarını gidermek amacıyla Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NKUZEM) kurulmuştur.

Böylece Namık Kemal Üniversitesi, 8 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 6 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 5 Bölüm Başkanlığı, toplam 26.500 öğrencisi ve 1.324 akademik ve idari personeli ile yeni kurulan üniversiteler arasında önemli bir kurum haline gelmiştir.

Üniversitemiz, nitelikli eğitimi, araştırma projeleri ve bilimsel yayınları ile ülkemize önemli katkılar sağlamaya aday bir üniversite konumunda yarınlara emin adımlarla yürümektedir.

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Sayısı: 58.907
Öğretim Elemanı Sayısı: 1.003

Yaşam Masrafları 
Öğrenciler için öngörülen aylık tahmini yaşam masrafları aşağıdaki şekildedir:

Konaklama (Yurt Ücreti): € 250 (Aylık)

Mobilyalı Ev için Kira Tutarı: € 350 (Aylık)
Ev Geçindirme Giderleri: € 100 (Aylık)
Ulaşım € 25 (Aylık)
Kitap: Kitap başına € 5-40

Konaklama

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimiz gerek devlete ait gerekse özel girişimcilerin oluşturduğu barınma olanaklarından dolayı, barınma konusunda herhangi bir sorun yaşamamaktadırlar. Ayrıca, Değirmenaltı Yerleşkesinde 102 öğrenci kapasiteli, Üniversitemiz tarafından işletilen Ayşe Menger Kız Öğrenci Yurdu bulunmaktadır.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Tekirdağ Merkez, Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu ve Şarköy öğrenci yurtları olmak üzere barınma gereksiniminin büyük kısmını karşılamaktadır. Yurtlar öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarına yanıt verebilme donanımına sahiptir. Değirmenaltı Yerleşkesinin çok yakınında Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 616 erkek, 696 kız öğrenci olmak üzere toplam 1312 kapasiteli yurt bulunmaktadır. Yurtta bulunan 3 erkek ve 3 kız bloğundaki odalar 4'er kişiliktir. Yurtlarda çalışma salonları, spor alanları, kantin, yemekhane yer almaktadır.


Tekirdağ ilindeki pek çok özel yurt da öğrencilerin barınma gereksinimini karşılamaktadır. Ayrıca ilçelerde de özel yurtlar bulunmaktadır.


Öğrencilerimiz, yurtların dışında uygun koşullarda evlerde barınma olanağını da rahatlıkla bulmakta ve bu konuda Tekirdağ halkı öğrencilere destek olmaktadır.


Yemek

Namık Kemal Üniversitesi'nde geleneksel Türk yemeklerinden fast food yiyeceklere kadar çeşitli alternatifler sunan bir restoran ve ana kafeterya yer almaktadır. Öğrencilerin, Üniversite restoranını ve kafeteryayı kullanabilmeleri için fiş almaları gerekmektedir. Alternatif olarak, öğrenciler Üniversite kampüsü çevresinde yer alan diğer kafelerde de yemek yiyebilirler.

Öğrencilere Maddi Destek

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vererek desteklemektedir.

Birinci öğretim ücretsiz olup, bölümlerinde ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencilerine %50 harç indirimi sağlanmaktadır.


Ayrıca öğrenciler için bazı devlet ve özel destek olanakları vardır. Öğrenciler ilan panolarında ve internette yer alan duyuruları takip ederek bu konuda detaylı bilgilere ulaşabilir.


Yurtdışındaki anlaşmalı bir üniversitede eğitim görecek Namık Kemal Üniversitesi Erasmus öğrencileri Türkiye Ulusal Ajansı aracılığı ile AB Yürütme Ajansı’nın ödeneğinden temin edilen hibeler ile desteklenmektedir. Namık Kemal Üniversitesi Erasmus programı ile giden öğrenciler için ayrı bir maddi destek sağlamamaktadır. Ancak öğrencilerin almakta oldukları burslar öğrencinin yurtdışındaki öğrenimi süresince de devam etmektedir.


Spor ve Sosyal Yaşam 

Kampusta futbol, voleybol, basketbol ve tenis sahaları bulunmakta olup, NKÜ öğrencilerinin kullanımına açıktır. Öğrenci kulüpleri yelken, masa tenisi, step ve motor sporları gibi alanlarda değişik faaliyetler düzenlemektedirler.

Öğrencilere verilen kaliteli eğitimin yanı sıra, NKÜ öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımına da önem verir. Bu kapsamda, 2007 yılında Üniversitemizi temsil etmek üzere NKÜ Spor Kulübü kurulmuştur. Şu anda, öğrencilerimiz tenis, voleybol ve basketbol alanlarında aktif olarak yer almaktadır.


NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
Namık Kemal Üniversitesi İletişim Bilgileri

Telefon: 02822501002
Fax: 028225099000
Web: www.nku.edu.tr
E-posta: ozelkalem@nku.edu.tr
Adres: Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. No:1 Merkez-TEKİRDAĞ
Rektör: OSMAN ŞİMŞEK

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Antalya Lise Taban Puanları 2017-2018

2017 Kyk Burs ve Kredi başvurusu Belli Oldu

Günlük 54 TL İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır (Öğrenciler Dahil)