Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız bu sayfada. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hakkında Genel Bilgiler
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara'nın altıncı devlet üniversitesi olarak (2809 Sayı ve 22 Ocak 2013 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan karar uyarınca) 5 fakülte ve 5 enstitü ile kurulan bir devlet üniversitesidir.

ASBÜ Nasıl Bir Üniversite?
     •     Araştırma odaklı,
     •     Lisansüstü eksenli,
     •     Uluslararası işbirliğine önem veren,
     •     Güncel konulardaki araştırmalara öncelik veren,
     •     İlgi alanı tüm dünyayı kuşatan,
     •     Türkiye’nin sosyal bilim araştırma ikliminin gelişiminde öncü rol üstlenen,
     •     Zengin bir kütüphaneye sahip,
     •     Çok dilli, çok kültürlü,
     •     Bulunduğu çevrenin dönüşümüne katkı sağlayan bir üniversite

2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, lisans ve lisansüstü eğitim verecek olan araştırma odaklı bir üniversitedir. Sosyal bilimler alanında uluslararası literatüre katkı sağlayacak nitelikte araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek üniversitenin başlıca hedefleri arasındadır. Bu amaçla ASBÜ, ulusal/uluslararası bilimsel projeler yapma konusunda öğretim kadrosu ve öğrencilerini teşvik edecek, ulusal (TÜBİTAK, diğer kamu kurumları ve özel sektör) ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan sosyal bilim araştırma fonlarının etkin biçimde kullanılması için gereken desteği kendilerine sağlayacaktır. Dil Eğitim Merkezi sayesinde öğrencilerin çalışma konularına bağlı olarak İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmelerine, araştırma ufuklarını genişletmelerine imkân verilmesi amaçlanmaktadır.

Üniversite bünyesinde güncel konularda araştırmalara öncelik vererek ülkemizin toplumsal yapısını, değerlerini, kurumlarını ve bunların değişim seyrini ortaya koymaya yönelik düzenli araştırmalar yapılmasını planlamaktadır. Lisansüstü programların ve araştırma projelerinin tasarlanmasında ve yürütülmesinde disiplinler arası bir yaklaşım gözetilecektir. Ayrıca ASBÜ alanlarında başarılı uluslararası üniversitelerle çift diploma programları oluşturmayı, böylece lisansüstü diploma programlarının ülke sınırları dışında tanınırlığını arttırmayı hedeflemektedir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi çatısı altında Türkiye’nin dış dünya ile ilişkilerinde önem taşıyan ülkeleri iyi bilen uzmanlar ve araştırmacılar hizmet vermekte, kendilerinden karşılaştırmalı sosyal araştırmalar yürütmeleri beklenmektedir. Bu çalışmaların sonuçları ulusal ve uluslararası alanda bütün araştırmacıların hizmetine şeffaf bir biçimde sunulacaktır. Üniversite bünyesinde yapılan araştırma bulguları, Türkçenin yanı sıra diğer birçok farklı dilde internet ortamında paylaşılacaktır.

Ankara’nın tarihî semti Ulus’ta tarihî, kültürel ve estetik değeri olan binalarda faaliyet gösteren ASBÜ yerleşkesinin tasarımında, semtin dokusuna bağlı kalınmıştır. Öğretim üyeleri, çalışanları ve öğrencileriyle üniversite, yerleşkesinin bulunduğu çevrenin entelektüel, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşüm ve gelişimine katkıda bulunacaktır.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SOSYOKENT
Teknik üniversitelerin ar-ge çalışmalarını sanayi kurum ve kuruluşlarıyla aynı ortam içerisinde sürdürdükleri teknoparklar vardır; bir sosyal bilimler üniversitesi olarak ASBÜ’nün de kamu veya özel kurum/ kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde sosyal bilimler alanlarında araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdüğü konsept parkın adıdır sosyokent.

ASBÜ Sosyokent, akademik araştırmaların da ötesine geçerek bu araştırmaların sonuçlarını Türkiye’nin beyni konumundaki başkentte bulunmasının verdiği avantajları kullanarak politika ve kanun yapıcılarla işbirliği içinde, topluma faydalı olacak çıktılara dönüştürmeyi hedefler.

ASBÜ Sosyokent, sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda öncü olmayı hedefleyen bir araştırma üniversitesi olma misyonunun doğal bir sonucu olarak hem yerel hem de uluslararası sosyal sorunlara akademik araştırma odaklı çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

ASBÜ Sosyokent, Ulus’taki bünyesinde bulunan fakülteler, enstitüler ve araştırma merkezlerinin öncülüğünde yürüteceği sosyal, kültürel, hukuki ve iktisadi pek çok konuda topluma dokunan projeler üretmeyi amaçlar. Hem projelerin yürütülme sürecinde, hem de sonuçlarından politikalar üretme noktasında, ASBÜ Sosyokent konferanslar, çalıştaylar, sempozyumlar, paneller gibi pek çok platformda alanında uzman akademisyen ve araştırmacıları, projelere müdahil paydaşları ve konunun çok çeşitli taraflarını bir arada buluşturmayı, bulguları geniş kitlelere yaymayı ve fikir alışverişinde bulunulmasını sağlar.

Akademik Birimler
Fakülteler
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yabancı Diller Fakültesi
Dini İlimler Fakültesi
Hukuk Fakültesi

Enstitüler
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
İslam Araştırmaları Enstitüsü


Ankara Üniversitesi İletişim Bilgileri
Telefon: +90 312 596 44 44 - 45
Fax: +90 312 311 86 00
E-posta: bilgi@asbu.edu.tr
Adres: Hükümet Meydanı No: 2  PK: 06030 Ulus, Altındağ, ANKARA
Rektör: Mehmet BARCA

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.