Aksaray Üniversitesi Hakkında Bilgi ve Yorumlar

Aksaray Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen ve hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenci, öğretim görevlisi, memurlar vb. için genel tanıtımı, tarihçesi, ulaşım, beslenme, barınma ve yurt olanakları gibi bilgiler vermeye çalışacağız bu sayfada. Aksaray Üniversitesi hakkında soru sormak veya yorum yazmak isterseniz sayfanın aşağısında bulunan yorum gönder bölümünden soru veya yorum yazarak sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Aksaray Üniversitesi Hakkında Genel Bilgi
Aksaray Üniversitesi, Türkiye Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet üniversitesidir. 17 Mart 2006 tarihli 261111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5467 sayılı kanunla Niğde Üniversitesi' ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokullar kendi bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe bağlanmıştır. Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin'dir.

Aksaray Üniversitesi'nde 10 Fakülte, 4 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulunda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim üniversiteye bağlı Fen ve Sosyal Bilimler enstitüleri bünyesinde sürdürülmektedir. Üniversitede spor salonu Rıza Kayaalp spor salonu olup , yarı olimpik yüzme havuzu ve atletizm stadyumu mevcuttur.

Son 4 yıl içinde (2011-2015) öğrenci sayısı 8 bin 200'den 21 bine, fakülte sayısı 4'ten 10'a, Yüksekokul sayısı 3'ten 4'e, Meslek Yüksekokulu sayısı 5'ten 7'ye, Araştırma Merkezi sayısı 6'dan 11'e, Akademik Personel sayısı 480'den 700'e, Yüksek Lisans ve Doktora programlarının sayısı 6'dan 53'e yükseldi. Üniversitede tam donanımlı 26 adet laboratuvar bulunmaktadır. Uluslararası öğrenci sayısı 700'e, ülke çeşitliliği ise 30'a yükselmiştir.

2013 URAP verilerine göre, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer almaktadır.

Aksaray Üniversitesi Öğrenci Sayısı:   37.650
Öğretim Elemanı Sayısı:   734

AKSARAY KENTİ HAKKINDA KISA BİLGİ
Aksaray, binlerce yıllık tarihî ve kültürel geçmişiyle, eğitim ve bilimde köklü bir geleneğe sahiptir.  Tarihî geçmişi on bin yıl öncesine kadar uzanan Aksaray, birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Aynı zamanda bir açık hava müzesi olma özelliği taşıyıp, Güzelyurt’u, Ihlara Vadisi, Sultan Hanı, Eğri Minaresi, yeraltı şehirleri ve Ziga Kaplıcaları ile Anadolu’nun kalbinde yer alan bir cazibe merkezidir.

Doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yolların kavşak noktasında olan Aksaray’dan çevresindeki illere ulaşım oldukça kolay olup Aksaray; Nevşehir’e 45 dakika, Niğde’ye 1 saat, Kırşehir’e 1 saat, Kayseri ve Konya’ya 1 saat 30 dakika, Ankara’ya ise 2 saat mesafededir.

Gerek tarihi ve doğal güzellikleri, gerekse coğrafi konumu ve huzurlu ortamı ile Aksaray, tam bir “üniversite kenti” niteliğindedir. 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM
Akademik Yıl
Aksaray Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında akademik takvim her biri 14’er haftalık dönemlerden oluşan “Güz ve Bahar” yarıyılı şeklinde düzenlenmiştir.

Kayıt Yenileme, Ders Ekle ve Sil
Yarıyıl eğitimi yapılan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı paylarını yatırıp, danışmanlarının gözetiminde ders kayıtlarını yaparak kayıt yenilemek zorundadırlar. Danışman onayı ile ders alarak ders kaydı yaptıran öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil günlerinde yine danışman onayı ile yeni dersler alabilir; tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir. Ancak ders ekle-sil günlerinden sonra hiçbir şekilde ders seçme veya ders silme işlemi yapılamaz.

Devam Zorunluluğu
Aksaray Üniversitesi’nde derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin ise %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci, o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkını kaybeden öğrencilerin listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.
Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ilgili yönetim kurulu kararı ile ara sınavlara girmek kaydıyla devam koşulu aranmayabilir. Ancak klinik, laboratuvar ve atölye ortamında yapılan pratik derslerin tekrarında devam zorunludur.

Sınavlar
Normal öğrenim süresi içinde yarıyıl esasına göre düzenlenen sınavlar, ara, genel , bütünleme ve mazeret sınavları şeklinde yapılır. Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar, vb.) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi, en az %40, en çok %60 olabilir. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkisi, öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ve dersin uygulama planı, o dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Genel sınava girmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek genel başarı notu verilir.

Burslar
Üniversite öğrencilerine sağlanacak devlet destekli katkı payı, burs ve krediler, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmektedir. Katkı payı kredisi ve burslara başvurular, öğrenciler tarafından doğrudan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılmaktadır. Burslardan yararlanmak isteyen öğrenciler, akademik yılın başlangıcında, ilgili fakülte veya yüksekokul aracılığı ile başvurularını yapabilirler. Burs ve kredi miktarları her yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmektedir. Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin isimleri, akademik dönem başlangıcında üniversitemiz yönetim kurulu tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilmekte ve kurumun değerlendirmesinden sonra burs almaya hak kazanan öğrenciler burslardan yararlanabilmektedir.
Söz konusu devlet bursları ve kredilerin yanı sıra Aksaray Üniversitesi öğrencileri üniversitemizin akademik birimlerinin kendi yapılanmaları içinde oluşturdukları çeşitli desteklerden ve diğer kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin burslarından da yararlanabilmektedir. Bu duyurular her akademik yılın başında, ilgili birimler tarafından yapılmaktadır.

Staj
Öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyonu, üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde marka olmuş firmalarla anlaşma yaparak öğrencilerimize bu tür kurumlarda staj imkânı veriyoruz.  Örn. Mercedes Benz, SÜTAŞ, Colins vb.

Danışmanlık
Her öğrenci için, ilgili birim (bölüm ya da anabilim dalı) başkanı tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma-bırakma işlemleri de danışman onayı ile yapılır.

Kütüphaneler
Üniversitemiz, öğrencilerine derslerinde ve bilimsel araştırmalarında yardımcı olacak tüm imkânları sunmak gayreti içerisindedir. Bunların başında da hiç şüphesiz, öğrencinin kendini geliştirebilmesi veya vaktini değerlendirebilmesi açısından, istediği kaynağa en kısa zamanda ulaşarak, aradığı konuyla ilgili yayın veya kitaba ulaşabileceği bir kütüphane gelmektedir. Üniversitemizde, gerek öğrencilerimizin ve gerek öğretim elemanlarımızın ihtiyacını karşılayacak pek çok kitap ve süreli yayın bulunmakta olup; düzenli olarak yapılan kitap alımları ve bağışlarla kütüphanemiz her geçen gün daha da zenginleşmektedir.Özellikle kaynak taraması için üniversitemizde elektronik veri tabanlarından yararlanılmaktadır. Bu bağlamda üniversitemizin abone olduğu elektronik veri tabanlarına http://kutuphane.aksaray.edu.tr/ adresindeki ağ sayfamızdan da ulaşılabilmektedir.Kütüphanemiz, siz değerli öğrencilerimize keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bilgi dünyasının kapılarını açıyor.

Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Diğer Laboratuvarlar
Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmek ve üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak amacıyla merkezi araştırma laboratuvarımız faaliyete geçmiştir. Laboratuvarımız genç araştırmacılar için yeni fırsatlar sunmaktadır.Üniversitemizde uygulamalı eğitim veren bütün birimlerinin kendi bünyelerinde eğitim ve araştırmalara yönelik olarak ayrıca hizmet veren bölüm laboratuvarları bulunmaktadır.

BARINMA OLANAKLARI
Aksaray’da yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma sorunları önemli ölçüde giderilmiştir. Üniversitemiz merkez yerleşkesi içerisinde yer alan ve sosyal tesisi ile birlikte 1000 öğrenciyi barındırabilen yurdumuz, öğrencilerimizin hizmetine açılmıştır. 

İl merkezinde ve yüksekokulu bulunan ilçelerde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığının denetiminde olan özel yurtlar da kız ve erkek öğrencilerimize hizmet vermektedir.

SOSYAL İMKANLAR
Sosyal Tesis
Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde bulunan Sosyal Tesis bünyesinde; 100 kişilik kapalı ve 50 kişilik açık alan (teras bölümü) olmak üzere toplam 150 kişilik Alakart Restoran, 250 kişilik kapalı ve 100 kişilik açık alan olmak üzere toplam 350 kişilik Akademik Personel Yemekhanesi, 450 kişilik İdari Personel Yemekhanesi ve 500 kişilik de Öğrenci Yemekhanesi bulunmaktadır. Yemekhanelerin haricinde tüm fakülte ve yüksekokullarda bulunan kafeteryalar, sıhhî koşullarda ve uygun fiyatlarla öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Üniversitemizin önde gelen amaçlarından birisi de, öğrenim gören öğrencilerin ders dışında vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, kültür ve sanata yönelik etkinlikler düzenleyerek onların bu etkinliklere katılmalarını temin etmektir. Aynı zamanda bu tür katılımların eğitimin bir parçası olduğuna inanılmaktadır.  Bu anlamda öğrencilerimiz için Konserler, Halk Oyunları, Tiyatro ve benzeri alanlarda yeteneklerine göre etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler genelde öğrenci kulüpleri aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli kulüplerin aktiviteleri arasında, Satranç Turnuvası, Film Gösterimleri, Kuş Gözlem Gezileri, Bilişim Haftası etkinlikleri de bulunmaktadır. Üniversitemizce belirli gün ve haftalarda sempozyum, panel, konferans, sergi gerçekleştirilmekte, piknik turizm ve eğitim amaçlı gezilerin yanı sıra her yıl Bahar Şenlikleri, Yaz Kampları düzenlenmektedir.

ULAŞIM
Merkez Kampüse Ulaşım 
Aksaray Üniversitesi kampusüne şehir merkezinden her 5 dakikada bir hareket eden ve Aksaray Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yanından geçen özel halk otobüsleri ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. 

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine  
Aksaray Meslek Yüksekokulu Aksaray Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin karşısında bulunmaktadır. Terminale yürüyüş mesafesindedir.  Şehir merkezinden ise her 5 dakikada bir hareket eden özel halk otobüsleri ile ulaşılabilmektedir. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine 
Şehir merkezinde bulunan Kurşunlu Cami önünden veya Aksaray Lisesi yanından kalkan TOKİ dolmuşlarına binilerek Hastane Durağı’nda inmek vasıtasıyla  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na ulaşılabilmektedir.   

Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine 
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu ilçe merkezinde olup; Aksaray’a Karayolları ulaşımı 47, Tali yol ulaşımı ise 35 km mesafededir. Güzelyurt İlçe Merkezinde Merkez Yukarı Mahalle Prof. Dr. Necdet SAĞLAM Caddesi Numara 11’de İdari Bina, Yine Aynı Cadde üzerinde Numara 13’de tek çatı altında birleştirilmiş yeni Eğitim binası ve Niğde Caddesi üzerinde misafirhanesi, atölyeleri ve yemekhanesi bulunmaktadır. 

Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu ve Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Yerleşkesine  
Meslek Yüksekokulumuz Ankara’nın Şereflikoçhisar İlçesinde Adana–Ankara E-90 karayolu üzerinde kurulu olup ulaşım son derece kolaydır. Ankara ve Aksaray’dan gelen otobüsler okulumuzun önünden geçmektedir.

Ayrıca Meslek Yüksekokulumuz Şereflikoçhisar Kredi ve Yurtlar Kurumuna 100 metre uzaklıkta olup öğrencilerimizin okula ulaşımı son derece kolaydır. Şereflikoçhisar Kredi Yurtlar Kurumu 132 Kız , 98 Erkek kapasitede olup kapasite artırımı ile ilgili çalışmalar sürmektedir. 

Ortaköy Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yerleşkesine  
Aksaray ile Ortaköy ilçesi arasındaki mesafe yaklaşık 50 km olup Aksaray terminalinden her saat başı hareket eden otobüsler ile Ortaköy ilçesine ulaşılabilmektedir. Ortaköy terminali ile Ortaköy Meslek Yüksekokulu arasındaki mesafe 2 km olup özel servis araçları ve taksiler aracılığıyla Meslek Yüksekokulu’na kolaylıkla gidilebilmektedir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
Aksaray Üniversitesi İletişim Bilgileri
Telefon: 03822882002-03
Fax: 03822882010
E-posta: ozelkalem@aksaray.edu.tr
Adres: Adana yolu 7.Km. E-90 karayolu üzeri Merkez 68100/AKSARAY
Rektör: YUSUF ŞAHİN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİCİ YORUMLARINIZI VEYA SORULARINIZI AŞAĞIDA BULUNAN YORUM FORMUNDAN PAYLAŞABİLİRSİNİZ.